Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Mamy najlepszy zespół

Troszczymy się zarówno o naszych pacjentów, jak i wszystkich członków zespołu DaVita!

Przejdź dalej

Poznaj nas

Oto część naszej drużyny!

Szymon Brzósko

Dyrektor Medyczny

Nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych, transplantolog kliniczny. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, gdzie wykłada i rozwija swój dorobek naukowy od 1999 roku. Jest stypendystą programu naukowego Marie Curie Fellowship (stypendium naukowe we Włoszech w Instytucie Mario Negri Sud) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; swoją wiedzę poszerzał też na stażach i szkoleniach w Rumunii, Węgrzech, Niemczech i w USA. Ukończył również kurs Basic Certificate in Quality & Safety Institute for Healthcare Improvement. Obecnie jest doktorem habilitowanym nauk medycznych i promuje kolejne pokolenia lekarzy i naukowców. Jest też autorem i współautorem ponad 120 publikacji naukowych, podręczników akademickich i prelegentem krajowych i międzynarodowych konferencji medycznych. Wielkokrotny laureat nagród Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Ministra Zdrowia RP. Członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz American Society of Nephrology. W zespole DaVita pracuje od 2014 r., od 2017 kieruje jego pracami medycznymi i dba o jakość leczenia wszystkich pacjentów. Czas wolny, gdy wieje, spędza na wodzie, gdy nie wieje – wspina się w górach.

Anna Kliś

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Za bezpieczeństwo leczenia pacjentów wraz z Zespołem Klinicznym odpowiada Anna Kliś. Anna od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem pacjentów dializowanych, od 16 lat – na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. Odpowiada za kształcenie dyplomowe kolejnych pokoleń pielęgniarek na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od wielu lat jest wykładowcą oraz kierownikiem specjalizacji z pielęgniarstwa internistycznego. Jest członkiem Komisji nauki, kształcenia i rozwoju zawodowego przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz takich towarzystw naukowych jak: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego czy European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association (EDTNA/ERCA). Jest autorem publikacji naukowych, podręczników i prelegentką na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz członkiem zespołu redakcyjnego Renal Disease and Transplantation Forum. Wykształcenie pielęgniarskie zdobywała i pogłębia na kilku uczelniach w kraju. Ostatnio została wyróżniona srebrnym odznaczaniem za zasługi na rzecz samorządu pielęgniarskiego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Marta Serwańska-Świętek

Zastępca Dyrektora Medycznego

Specjalistka chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Doktorat obroniła na I wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2001-2014 była asystentem w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii ze Stacją Dializ w szpitalu MSWiA w Warszawie, następnie konsultantem i wykładowcą akademickim w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ WUM, a od 2018 roku pracuje w zespole medycznym DaVita. Odbyła staże i szkolenia w zagranicznych ośrodkach nefrologicznych i transplantacyjnych, między innymi w University of Minnesota, Sahlgrenska University Hospital oraz Universitat de Barcelona. Jest autorem wielu publikacji naukowych i prelegentką na krajowych i międzynarodowych konferencjach medycznych. Brała udział w programie "Żywy dawca nerki" i programie przeszczepiania trzustki oraz wysp trzustkowych. Otrzymała nagrody Rektora WUM (2014 i 2015 r). Od 20 lat zajmuje się pacjentami chorymi na nerki, wprowadzaniem zasad postępowania nefroprotekcyjnego, przygotowaniem pacjentów do transplantacji nerki (w tym również do przeszczepień rodzinnych), do hemodializy i do dializy otrzewnowej.

Agnieszka Kędzierska - Ryk

Zastępca Dyrektora Medycznego

Specjalistka chorób wewnętrznych i nefrologii. Medycynę studiowała na Akademii Medycznej w Białymstoku. Ma ponad 20-letni staż zawodowy obejmujący pracę w szpitalach, pogotowiu ratunkowym, licznych placówkach lecznictwa otwartego (przychodnie i stacje dializ). W DaVita na co dzień opiekuje się pacjentami oraz jako Zastępca Dyrektora Medycznego współpracuje z zespołem medycznym i klinicznym, by podnosić jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjenta w całej sieci stacji dializ. Kiedy tylko może odpoczywa na łonie przyrody. Latem chętnie spędza czas pod żaglami.

Edyta Kaczmarek

Dyrektor ds. Polityk i Procedur

Pielęgniarka z powołania. Od ponad 20 lat specjalizuje się w pielęgniarstwie nefrologicznym. W DaVita czuwa nad bezpieczeństwem pacjentów od strony polityk i procedur. Zanim dołączyła do DaVita, wiele lat pracowała jako pielęgniarka na oddziale intensywnej terapii medycznej oraz w amerykańskiej firmie medycznej (zajmowała się edukacją, promocją i sprzedażą sprzętu do hemodializy i dializy otrzewnowej). Gdyby pielęgniarstwo nie było jej wielką pasją, pracowałaby jako pedagog lub coach. Każdą wolną chwilę poświęca na pielęgnację ogrodu - uwielbia róże. Kocha też zwierzęta (ma 3 koty i psa), lubi czytać polskie kryminały i jest wielką fanką piastowskiego Głogowa, w którym mieszka.

Krzysztof Hurkacz

Dyrektor Generalny DaVita

Z branżą nefrologiczną związany jest od 20 lat. DaVita Polska zarządza od początku istnienia organizacji w naszym kraju, tj. od 2013 roku. Wcześniej związany był z Euromedic – firmą zajmującą się dializoterapią i diagnostyką obrazową. W latach 2001-2011 był kolejno jej Dyrektorem Operacyjnym i Dyrektorem Generalnym. Swoją karierę zawodową rozpoczynał zaś w Paclan (dziś Ceco) jako Dyrektor Finansowy. Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył wydział zarządzania i informatyki na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym (dawniej Akademia Ekonomiczna). W czasie wolnym najchętniej uprawia sport. Biega, gra w koszykówkę. Jest też wielkim fanem tenisa.

Dariusz Gawrych

Dyrektor Finansowy

Do zespołu DaVita Polska dołączył w czerwcu 2020 roku. Wcześniej przez 8 lat był związany z Grupą Draxton (branża motoryzacyjna) pracując jak Dyrektor Finansowy w EBCC we Wrocławiu. W latach 2005 – 2012 pracował w dziale audytu Deloitte Polska. Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna). Posiada również uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest członkiem ACCA. W czasie wolnym gra w brydża sportowego.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej